TaideART

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Luovan talouden merkityksen korostuminen liittyy koko taloudellisen tuotannon murrokseen. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.

Lue lisää TaideART hankkeesta: http://www.taidearthanke.fi/

Digitaalinen ratkaisuosaaminen

Digitaalinen ratkaisuosaaminen -työpaketti kohdistuu ammatissa toimiviin taiteilijoihin ja luovien alojen toimijoihin, joilla on kasvava osaamistarve digitaalisen toimintaympäristöjen alueella. Perinteisen teos- tai esinelähtöisen tuotteen sijaan puhutaan aineettomien palvelujen ja konseptien tuottamisesta. Työpaketin aikana kartoitetaan, kehitetään ja kootaan yhteen digitaalisen toimintaympäristön uusia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa sekä kuvataiteen että luovan talouden aloilla. Työpaketin erityinen huomio kohdistuu taiteen uusien innovaatiomuotojen paikantamiseen, ja näiden mallintamiseen luovan talouden osaksi.

Työpaketissa syntyy valtakunnalliseen taidekoulutukseen ja luovan alan toimijoille suunnattu digitaalinen käsikirja, ”User Guide”, jonka sisällöt kannustavat taiteilijaa luomaan uusia taiteen palvelumuotoja, uusia yrityskonsepteja ja hallitsemaan immateriaalioikeuksia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Hankkeen aikana järjestetään kaksi kansainvälistä ja kaksi kotimaista asiantuntijatyöpajaa. Työpajojen sisältöjä suunnitellaan yhdessä Tampereen taiteilijaseuran, Valokuvakeskus Nykyajan, Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Moduksen, Yleisradion ja ICT-alan kampus Mediapoliksen kanssa. Kansainväliset asiantuntijat kootaan International Art Collaborations -korkeakouluverkostosta, jossa ovat edustettuina Kanada (OCADU), Saksa (BTK), Japani (Osaka Univ.) ja Korea (CAU).

Työpajojen sisällöissä painottuvat myös pelillisyyden kasvun myötä syntyvien uusien taiteen muotojen, teknologioiden ja ansaintamallien sekä näiden ympärille kehittyvien verkostojen ja yritystoiminnan vaatima osaaminen. Työpajoihin kutsutaan asiantuntijoita lisäksi seuraavilta tahoilta: Neogames Finland ja muita pelialan yrityksiä, media-alan liikekonsepteja tuottava innovaatioympäristö Uusi Tehdas – New Factory Innovation Center / Demola, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ja Mindtrek Open Mind.